Upplåsningskoden

Hur du slår in upplåsningskoden i en Sony Xperia

I grund och botten finns det bara ett sätt att slå in en kod i en Sony Xperia men det finns en skillnad i hur man skriver in dem i det gamla Sony Ericsson. Vi kommer att beskriva i denna guide hur man slår in koden i en Sony Xperia. Observera att alla våra kunder kommer att få en mer heltäckande manual från oss tillsammans med upplåsningskoden.

Slå in upplåsningskoden i din Sony Xperia

Detta är den allmänna beskrivningen om hur du slår in en upplåsningskod i Sony Xperia. Det kan finnas en något annorlunda metod beroende på vilken modell av Sony Xperia du har, men detta är den vanligaste metoden för att slå in upplåsningskoden. Observera att du kommer att få en mer heltäckande manual från oss tillsammans med din upplåsningskod.

Följande instruktioner förutsätter att du redan har fått din upplåsningskod av oss. Om du inte har en upplåsningskod redan är du välkommen att gå hit och köpa en från oss. Alla Sony Xperia upplåsningskoder består av ett 16 - siffrigt nummer och det är oerhört viktigt att du anger upplåsningskoden exakt så som du fick den. Om du anger upplåsningskoden fel för många gånger telefonen kan blockeras och kommer inte att acceptera någon kod.

Förutsättningar för att låsa upp din Sony Xperia med en kod.

• Ett GSM/3G SIM-kort som är från en annan operatör än den som telefonen är låst till.
• Din upplåsningskod.
• Telefonen med åtminstone 20 % av batterikapaciteten kvar.

Steg för att slå in upplåsningskoden

• Starta telefonen med det nya SIM-kortet i.
• Telefonen kommer att be om en nätverkskod.
• Noggrant skriv in koden du fått från oss.
• Tryck på Lås upp.
• Klart!

Du är nu ägare till en upplåst Sony Xperia och kan använda vilka SIM-kort och operatörer som helst i den.

 

Tillbaka till Start