Går min Sony Xperia låsa upp?

Går min Sony Xperia låsa upp?

Alla Sony och Sony Ericsson telefoner har en sorts räknare i sig som räknar antalet misslyckade försök att slå in dess upplåsningskod. Standard på Svenska Sony brukar vara 5 eller 10 försök, beroende på vilken modell du har och vilken operatör du har. Varje gång du slår in en felaktig upplåsningskod i din telefon så minskar antalet försök du har kvar med 1.

Problemet med Android baserade Sony och Sony Ericsson är att den här menyn är förvillande lik menyn för att ange telefonens säkerhetskod och många kan utan att ha vetat det försök slå in upplåsningskoder när dom i själva verket trott att det var säkerhetskoden telefonen frågade efter.

Om antalet misslyckade försök att slå in koden överstiger antalet försök telefonen programmerats med så kommer telefonen att spärras för fler försök, detta kallas ”Counter Blocked”.  Det spelar ingen roll vilken kod du slår in efter det, rätt eller fel kod godkänns inte oavsett. Har detta inträffat så är det i dagsläget endast Sony Service som kan åtgärda det.

Som du säkert förstår så ligger det då nära till hands att tro att koden vi levererat skulle vara felaktig om detta inträffar, därför har vi tagit fram ett enkelt test för att kontrollera räknaren på din telefon innan du beställer din upplåsningskod:

Utan simkort i telefonen.

  • Slå in följande: *#*#7378423#*#*
  • En meny öppnas
  • Gå till SERVICE INFO
  • Gå till SIM lås

Här kommer du se några rader som ser ut som detta:

[x]  Nätverk   10  // Ibland kan det se ut så här [o], betydelsen är densamma.

[]   Network subset   0

[]   Service provider   0

[]   Corporate   0

[]   SIM   0

 

Varje rad representerar 1 av telefonens 5 möjliga lås. Det är endast den översta raden som är intressant på Svenska telefoner. Att den har ett kryss eller en ring i indikerar att den är låst och den efterföljande siffran visar hur många försök du har kvar att slå in rätt kod. Alla värden över 0 här är ok – du kan beställa din kod och låsa upp den utan problem. Skulle det vara 0 – då kan du inte låsa upp den med kod.

 

Förtydligande:

[x]  Nätverk   10 – OK, går låsa upp..

[x]  Nätverk   9 – OK, går låsa upp..

[x]  Nätverk   8 – OK, går låsa upp..

[x]  Nätverk   7 – OK, går låsa upp..

[x]  Nätverk   6 – OK, går låsa upp..

[x]  Nätverk   5 – OK, går låsa upp..

[x]  Nätverk   4 – OK, går låsa upp..

[x]  Nätverk   3 – OK, går låsa upp..

[x]  Nätverk   2 – OK, går låsa upp..

[x]  Nätverk   1 – OK, går låsa upp..

[x]  Nätverk   0 – INTE-OK, går INTE låsa upp. BESTÄLL INTE!

Titta på bilderna nedan så ser du 3 exempel, 2 av dessa går att låsa upp med koder, 1 går inte att låsa upp alls.

Sony Xperia som går att låsa upp

Sony Xperia som går att låsa upp med kod. Denna har 9 försök kvar att slå in rätt kod innan räknaren når noll. Naturligtvis behöver du bara slå in koden du fått av oss 1 gång.

Sony Xperia som inte går att låsa upp.

Denna telefonen går inte att låsa upp med någon existerande kod. Räknaren har nåt noll pga för många felaktiga försök att slå in koden.

Denna Sony Xperia går att låsa upp med koder.

Denna Sony Xperia går också att låsa upp med koder. Som du ser så står det "UNLIMITED" istället för en siffra. Det betyder att du har hur många försök som helst på dig att slå in rätt kod. Längst ner ser du ett annat lås som INTE är låst, men skulle det varit låst så hade du haft 5 försök på dig att slå in rätt kod.

Verkar det krångligt?

Om du är osäker på hur du ska tolka resultatet så kontakta oss gärna så ska vi hjälpa dig. Om du kan ta en skärmdump av menyn och maila oss så är det allra smidigast.

Nu går ALLA Sony Xperia att fixa

Tillbaka till Start